Striekaný betón

Sika® Sigunit® L-53 AF

Sika® Sigunit® L-53 AF je vysoko kvalitný, kvapalný, bezalkalický urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia do striekaného betónu.

Sika® Sigunit® L-72 AF

Bezalkalický tekutý urýchľovač do striekaných betónov suchou i mokrou cestou, vhodný pre vysoko kvalitné betóny s rýchlym nárastom počiatočných pevností, najmä v tuneloch a podzemných stavbách, zabezpečenie skalných masívov, výrubov ap. Minimalizuje prašnosť.

Sika® Sigunit® L-93 AF

Sika® Sigunit® L-93 AF je vysoko kvalitný, kvapalný, bezalkalický urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia do striekaného betónu.

Sika® ViscoCrete® SC-305

Vysoko účinný superplastifikátor spomaľujúce tuhnutie betónu sa stabilizujúcim účinkom na betónovú zmes. Silno redukuje množstvo vody a spomaľuje tuhnutie. Používa sa u technológie mokrého striekania v kombinácii s rôznymi typmi prísad Sigunit.