Transportbetón

Sika® Plastiment® BV-40 Liquid

Plastiment BV 40 je univerzálny plastifikátor do betónu na báze modifikovaného lignínsulfonátu, s vynikajúcim účinkom už pri nízkom dávkovaní. Plastiment BV 40 spĺňa požiadavky normy EN 934-2.

Sika® ViscoCrete®-4035

Sika® ViscoCrete®-4035 je superplastifikátor do betónu a malty na báze polykarboxylát-éteru.

Sika® ViscoCrete®-21

Sika® ViscoCrete®-21 je vysoko účinný superplastifikátor do betónu. Spĺňa požiadavky normy EN 934-2 pre superplastifikátory.

Sikament®-100

Sikament®-100 je tekutý, vysoko účinný, vodu redukujúci superplastifikátor do betónu na báze polymérov.

SikaPlast®-110 Eco

SikaPlast-110 ECO je široko použiteľný plastifikátor do transportbetónu s predĺženou dobou spracovateľnosti na inovatívnej báze polykarboxylátu pre stredné až vysoké hodnoty v/c so zlepšenou úcinnosťou / výkonnosťou. Splna požiadavky na prísady do betónu skupiny FM podla EN 934-2.

SikaPlast®-501 Eco

SikaPlast®-501 ECO je velmi účinný univerzálny superplastifikátor do transportbetónu so strednou a vyššou hodnotou vodného súčiniteľa a s predĺženou dobou spracovania, vhodný pre podlahové betóny a vplyvy prostredia XM1 až XM3. Spĺňa požiadavky na prísady do betónu podľa EN 934-2.

Sika® WT-200 P

Sika® WT-200 P je kombinovaná kryštalizačná a tesniaca prísada do betónu, ktorá slúži na zníženie priepustnosti betónu a so schopnosťou preklenovať trhliny až do šírky 0,4 mm.

Sika® Rugasol®-2 W Liquid

Rugasol-2W je povrchový spomaľovač pre vymývaný betón na drevených debneniach, bez obsahu VOC.

Sika® Stabilizer-4 R

Sika Stabilizer-4R je univerzálne použiteľná prísada do betónu na zlepšenie nedostatočných betónových zmesí a na ochranu betónových čerpadiel a potrubí pred nadmerným oterom od materiálu.

Sika® UW Compound-11

Práškový stabilizátor vhodný pre betonáže pod vodou, zabraňuje rozmiešavaniu betónu v priamom kontakte s vodou, vhodný aj pre špeciálne betóny pre nábrežnej konštrukcie, plošné podlievacie malty. Dávkovanie: 0,2-1,8% na hmotnosť cementu.

Sika® Fro V-5 A

Fro-V5-A je prevzdušňovacia prísada určená k tvorbe dostatočného obsahu vzduchových pórov v betóne. Používa sa k výrobe vysoko odolného betónu voči mrazu a rozmrazovacím soliam. Dávkovanie: 0,2-0,8% na hmotnosť cementu.

Sika® Luftporenbildner LPS V

Prevzdušňujúca prísada pre malty a betón. Zvyšuje odolnosť betónu a mált proti mrazu a rozmrazovacím soliam, zlepšuje spracovateľnosť betónu, vhodná pre tvorbu pórov za sťažených podmienok napríklad v cestnom staviteľstve. Dávkovanie: 0,2-0,8% na hmotnosť

SikaRapid®-1

Urýchľovač tvrdnutia novej generácie pre betón a maltu. Podporuje počiatočnú pevnosť betónu, bez toho, aby bola negatívne ovplyvnená konečná pevnosť. Dávkovanie: 0,5-1,5% na hmotnosť cementu.

Sika® Verzögerer VZ 10

Spomaľovač tuhnutia betónu na báze fosfátov bez ovplyvnenia ztekucenia. Predlžuje spracovateľnosť betónu, spomaľuje reakciu cementu s vodou. Dávkovanie: 0,1-2,5% na hmotnosť cementu.

SikaControl®-40

Prísada do betónov a mált redukujúce zmrštenie u čerstvého betónu počas tuhnutia a tiež u betónu zatvrdnutého. Vhodné do vysoko hodnotných betónov, eliminuje vznik trhlín, vhodné do poterov a škárovacích mált, do masívnych konštrukcií.

Sika® Schaumbildner SB 2

Univerzálne použiteľný napeňovač, na výrobu ľahkých mált a ľahkých pórobetónov, murovacích tvárnic. Dávkovanie: 150-300 g / 100 l peny.

Sika® PerFin-300

Prísada pre výrobu vysoko kvalitného pohľadového betónu. Redukuje tvorbu dutiniek a pórov na povrchu betónu. Dávkovanie: 0,2-1,0% na hmotnosť cementu.

Sika® FerroGard®-901

Tekutý inhibítor korózie-prísada proti korózii oceľovej armatúry, vytvára ochranný film na povrchu a predlžuje životnosť konštrukcie. Nemá vplyv na pevnosti betónu. Dávkovanie: 12 kg/m3 betónu.