Vrátnica atomovej elektrárne Mochovce

Vrátnica je vstupnou budovou vybudovaného komplexuatomovej elektrárneMochovce.Na izoláciu strechy bolapoužitá fólia asfaltová izolácia ktorá už nespĺňala svojufunkciu. Vzhľadom na množstvo detailov na streche bolnavrhnutý Sikalastic MTC systém.