Chodník v Jasnej (Biela Púť)

Požiadavkou investora bolo navrhnúť povrchovú úpravuvyhrievanej betónovej plochy pred polyfunkčnou budovou vlokalite Jasná pri stanici lanovky Biela Púť. Tátoplocha/chodník je turistami a návštevníkmi Nízkych Tatiervyužívaná celoročne a slúži ako prístup do jednotlivýchobchodných prevádzok.

Pomôcka pre súťaž: Sikafloor 156 :)