Diagnostické centrum Bratislava

Telocvičňa Diagnostického centra v Bratislave na Trnávke prešla komplexnou rekonštrukciou, vrátane novej povrchovej úpravy podlahy .Vzhľadom na využitie priestoru bol navrhnutý a následne aj realizovaný elastický, polyuretánový systém Sika ComfortFloor.