Polyfunkčný Komplex Cubicon II

Jedná sa o druhú etapu výstavby polyfunkčného komplexubudov Cubicon II v Bratislave. V druhej fáze budú postavené3 bytové domy.