Pozývame Vás na školenie

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ZNALOSTI O SYSTÉME HYDROIZOLAČNÝCH mPVC FÓLIÍ Sikaplan®- Sarnafil® A FPO FÓLIÍ Sarnafil®

Školenie pre mPVC fólií Sikaplan®- Sarnafil® sa uskutoční 30.1.2019 a 13.2.2019 v sídle našej spoločnosti.

Školenie pre FPO fólií Sarnafil® sa uskutoční 31.1.2019 a 14.2.2019 v sídle našej spoločnosti.

Sika Slovensko, spol. s r. o.

Rybničná 38/e

Bratislava

Kontakt:
Eva Rippelová,
e-mail: rippelova.eva@sk.sika.com
Mobil: 0903 455 548