Názov stavby    Aplikácia   Použité výrobky   Rok realizácie  
Bytové centrum Moldavská, Košice Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika Wrap, Sika CarboDur, Sika CarboShear
2017
Panorama City II, Bratislava Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur
2017
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Košice Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur M614
2016
Justičný palác, Bratislava Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur S512 2016
Výhybkáreň, Nové Mesto nad Váhom
Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur M814, SikaWrap 231 C
2016
Metronom Praha Zosilňovanie nosných konštrukcií SikaWrap 600 C
2016
Eurovea Bratislava, Eskalátorová rošáda Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur S512 2016
Hotel Esplanade, Piešťany Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur S512 2015
City Park Ružinov - Trinity, Bratislava
Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur S912 + S1214
2015
Lidl Sereď Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur S812 + S914
2015
Technikom Košice Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur S1012, Sika CarboShear L4/20/50 2015
VW Bratislava, prístavba hala 3 Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur S914
2015
Nosný systém MHD, Bratislava Zosilňovanie nosných konštrukcií SikaWrap 231 C 2015
River Gardens, Praha
Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur S512 + S514
2015
Panorama City, Bratislava Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur S512 2015
Twin City, Bratislava
Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur S512, Sika CarboDur S812 2015
Aqua Aréna Šamorín Zosilňovanie nosných konštrukcií Sika CarboDur S512 2014
Rekonštrukcia Liečebného domu Sina v Trenčianskych Tepliciach Sanácia žb konštrukcií, reprofilácia betónu,  izolácia tehlového muriva, náter na ochranu pred sírnymi výparmi, hygienický náter Sika MonoTop, SikaRep, systém SikaMur, Sikagard-720 EpoCem, Sikagard-203W  2014
Hotel Panorama, Trenčianske Teplice Zosilovanie podláh Sika Carbodur 2014
Bytový dom Ružinovská 1 Bratislava Zosilovanie stropov Sika Carbodur-S 2014
Garáže SEPS Zosilovanie stropov Sika Carbodur 2014
Rekonštrukcia liečebného domu Pro Patria Piešťany Sanácia ŽB konštrukcií, ochrana pred sírnymi výparmi, hygieniký náter Sika MonoTop, SikaTop, Sikagard,Icoment 2013
Bytový dom, Nejedlého ul. Bratislava Zosilovanie stropu v pasáži Sika Carbodur-S812 2013
Bytový dom Bagarova ulica Sanácia Sika MonoTop systém 2013
Nemocnica Malacky Zosilovanie a rezanie Sika CarboDur S 812 2011
Logistické centrumHagenbrunn Zosilovanie konštrukcie Sika CarboDur S 613 2011
Hamilton House Rajská ul, Bratislava Zosilovanie konštrukcie Sika CarboDur S512 2011
Polyfukčný objekt Leonardo Trnava Zosilovanie konštrukcie Sika CarboDur S512 - 280 m 2011
BILLA, centrálny sklad Senec Oprava dilatácií Sikadur 12 Pronto 2011
Polyfukčný objekt Centrál, Bratislava Oprana nosných žb konštrukcií SikaRep, SikaTop 122 SP 2011
Nemocniva s poliklinikou v Poprade Zosilovanie konštrukcií Sika CarboDur S 512 - 250 m 2011
Aupark Košice Sika CarboDur S 512 (2.000 m), S 812 (5.000 m), S 1214 (1.500 m) Zosilovanie konštrukcií 2011
CBC II/IV/V Karadžičova, Bratislava Zosilovanie konštrukcií Sika CarboDur S512 (3500m) 2011
Apollo BC II, Bratislava Zosilovanie konštrukcií Sikadur 31 CF Rapid, Sika CarboDur S 512 (150m) 2011
Tatra banka Polyfunkčný dom, Bratislava Zosilovanie stropu Sika CarboDur S 812 2011
Modernizácia Žst. Trenčianske Bohuslavice Tesnenie spodnej stavby Sika tesniace pásy AR-25 2011
Detská Fakultná Nemocnica s Poliklinikou Kramáre Zosilovanie nosnej konštrukcie SikaWrap 900C, Sikadur 300, Sika CarboDur S512, SikaTop 122 SP 2011
Obchodné Centrum Hrad, Žilina Zosilovanie konštrukcie Sika CarboDur S512 2010
Avion, Predajňa Marks&Spencer Bratislava Zosilovanie konštrukcie Sika CarboDur M 614 2010
HTI-Elektrokomplex Zosilňovanie železobetónovej konštrukcie uhlíkovými lamelami Sika CarboDur S512, Sika AnchorFix 2 2010
Kappa Obaly Štúrovo Zosilnenie a reprofilácia stropu vo výrobnej hale Sika MonoTop 610, SikaRep-4N, SikaTop-122 SP, Inertol Poxitar, Sikadur-31 2005
Bekaert Hlohovec Oprava a ochrana železobetónovej konštrukcie SikaRep, Sika MonoTop systém, Sika Repair-20, Sikagard-63N 2004
Terasy Dúbravka Hydroizolácia terás náterom na starú dlažnu Sikafloor-400N Elastic 2002
Duslo Šaľa Sanácia železobetónovej konštrukcie Sika Monotop-610, -615 ; Sikagard-63, SikaTop-110 Armatec ; SikaCem gunit-133 2001
Budova závodu Spartan Trnava Tesnenie dilatačných škár Sika Primer 3,Sikaflex PRO 3 WF 2001
Napoleonské kúpele Piešťany Sanácia vlhkého tehlového muriva, izolácia bazénov, ochranné nátery stien a klenieb, utesnenie proti vlhkosti v interiéri a v exteriéri Sikalite, Igasol flussig, Conservado P, Sikaflex PRO 2 HP, Plastocrete N, Tesniace pásy 2001
Kúpele Trenčianske Teplice Protikorózna ochrana výstuže, hydroizolácia, plastifikátor a tesniaca prísada do betónu Sikament FF, Plastocrete N, Igasol, Sika Ferrogard-901 2001
Bytový dom Michalovce Impregnačný náter fasády Sikagard 702 Aquaphob 2000
Liečebňa pľúcnych chorôb Vyšné Hágy Zosilovanie stropov operačných sál Sika CarboDur 2000
SCP Ružomberok Zosilňovanie stropného prievlaku SikaCarbodur, Sikadur 30 2000
SCP Ružomberok Tmelenie dilatačných škár, impregnácia podláh Sika Chapdur, Sikagard-73 Imprägnierung, Sikaflex PRO-3 WF 2000
Budova Kovoprojektu Bratislava Tesnenie škár zálievkovým tmelom Sikaflex T 68 W 2000
Kotolne obch.domu TESCO v Prešove Tesnenie ukotvenia Sikaflex 11 FC,Sika Primer 35,Sika Primer 3 2000
Národná banka Slovenska Bratislava Utesnenie dilatácie proti prieniku spodnej vody Sikadur Combiflex 2000
Budova Slovenskej poisťovne v Bratislave Ochranný fasádny náter Sikagard 680 S 2000
Budova SND v Bratislave Ochranný fasádny náter Sikagard 680 S 2000
Nájazdová rampa v Žiline Penetrácia bet.podkladu Sikafloor 156 2000
SWEDWOOD Malacky Podlievanie strojného vybavenia SikaGrout 212, Sikadur 42 2000
Continental Matador Púchov Podlievanie koľajníc a základov strojov SikaGrout 212 2000
SCP Ružomberok Zalievnanie odkôrňovacieho bubna Sikadur 42 2000
Podnik. Centrum Košice Zosilňovanie nosného panelu uhlíkovými lamelami Sika CarboDur 2000
Stará Sladovňa Trnava Zosilňovanie železobetónovej konštrukcie uhlíkovými lamelami Sika Carbodur systém 1999
Národná banka Slovenska Bratislava Ochranný náter betónovej konštrukcie Sikagard 680 S 1999
Hotel Holiday Inn v Bratislave Rekonštrukcia bazéna sanačným systémom, protichemický náter Sika MonoTop-610,-615 ; Sikagard-64 N, Sikagard-75 EpoCem 1999
Hotel Carlton Sanácia železobetónovej konštrukcie Sika MonoTop 610 , Sika MonoTop 615 1999
SCP Ružomberok Zalievanie výrobného zariadenia a následná reprofilácia betónu. Sika MonoTop 610 , Sika MonoTop 615,Sika Grout, Sikadur 42 1999
Hala Istromex Bratislava Oprava stropných železobetónových nosníkov Sika MonoTop 610 , Sika MonoTop 615 1999
Stredisko údržby dialnic LM Oprava strešných nosníkov skladu soli Sika MonoTop 610 , Sika MonoTop 615 1999
Obytný dom Bratislava Zosilňovanie železobetónovej konštrukcie uhlíkovými lamelami Sika CarboDur 1999
Poisťovňa Nationale Nederlande Zosilovanie železobet. Konštrukcie uhlíkovými lamelami z dôvodu zmeny zaťaženia Sika CarboDur 1999
Budova SND Bratislava Tesnenie vzducho kanála Sikadur Combiflex 1997
Hl. Žel. Stanica v Bratislave Sanácia podchodov bitumenovými nátermi, vodotesnými maltami a ochraným náterom proti prieniku vlhkosti Sikalite, Igasol Igolflex, Sika 101a, Sikagard 680 S 1996