Názov stavby    Aplikácia   Použité výrobky   Rok realizácie  
OLO - zásobníky, Bratislava ochrana betónových konštrukcií Sika Abraroc, Sikagard 704 S
2017
OC Solivaria, Prešov zálievky SikaGrout 212 2017
Slovalco, Žiar nad Hronom zálievky okolo stĺpov Sikadur 12 Pronto 2017
Silo CRH, Rohožník
ochranný náter Sikagard 550W 2017
Pečivárne Sereď - zásobník pitnej vody hydroizolácia Sikaplan WT 4220
2016
Vodojem, Štiavnik hydroizolácia Sikaplan WT 4220 15C 2016
Vodojem Baníkova, Bratislava sanácia Sika MonoTop 910 N, SikaRep, SikaSeal 210 Migrating
2016
Atómová elektráreň, Mochovce Injektáž pod blok Sika Panbex GCI 2016
Silo CRH, Rohožník sanácia SikaRep, Sika MonoTop 620, Sika FerroGard 903 Plus, SikaGard 680 S 2016
Vodojem, Kolačno sanácia Sika MonoTop 910 N, SikaRep, SikaSeal 210 Migrating 2015
Slovenské elektrárne, Nováky Záchytné jímky a stáčacie plochy Icoment 520, Permacor 3326 EG-H, Elastomastic TF, Sikaflex TS Plus, Sikagard 680 S 2015
Bioplynová stanica Šurany Tesnenie pracovných a dilatačných škár Sika tesniace pásy, Sikadur Combiflex 2014
Komín, Martin Sanácia komína Sikagard 704 S, Sikagard 680 S 2014
Komín Volkswagen Bratislava Ochranný náter
Icosit 2406 2014
Komín, Tepláreň Košice Sanácia komína Sikagard 550 W Elastic 2014
Komín Mochovce Sanácia komína Sikagard 550 W Elastic 2014
Komín OLO Bratislava Sanácia komína SikaRep, Sika MonoTop 910 N 2014
Silo firmy Holcim, Rohožník Sanácia žb konštrukcie a ochranný náter   2014
Plavebná komora vodného diela Gabčíkovo Sanácia žb konštrukcií, ochrana voči oteru, injektáž trhlín, Sika MonoTop, Sika Abraroc-SR, Sikadur Combiflex, Sikagrout, Sikagard-675 W Elastocolor, Sika Injection-201 2014
Chemosvit a.s., Svit chladiaca  veža Ochrana výstuže, reprofilácia starých betónov a železobetónového skeletu veže Sika MonoTop-910, SikaRep, SikaTop-107 Seal 2014
Bioplynová stanica nad Žitavou Tesnenie dilatácií, injektáž Sikadur Combiflex, Sika Injection 2014
ČOV Ilava, Dubnica Oprava a ochrana betónu, tesnenie dilatácií systém Sika MonoTop, Sikagard, Sika tesniace pásy
2013
ČOV Jesenské Ochrana betónovej konštrukcie pred vplyvom chemikálií Sika Poxitar-F 2012
Vodná Elektráreň Gabčíkovo Hydroizolačný systém Sika Igolflex-201, Sikaplan WP 6110-20 H, Sika Elastomastic-TF, Sikadilatec, Icosit KC 2012
Duslo, Šaľa Rekonštrukcia granulačnej veže - vonkajší a vnútorný plášť, strecha Sikalastic-618, Sika MonoTop, Sikagard
2012
Silážne žľaby Chyzerovce Hydroizolácia Sikaplan WP 1100 2011
Chemické závody Nováky Sanácia komína a sila SikaRep, Sika MonoTop 910N, Sika NB1 2011
Martinská teplárenská Sanácia komína, tesnenie škár SikaRep, Sika MonoTop 910 N, Sikaflex PRO 2 HP + Construction 2011
Nádrž na pitnú vodu Sabinov Hydroizolácia nádrže fóliou z mPVC Sikaplan WT 4220 2010
Chladiace veže Mochovce Komplexná rekonštrukcia SikaRep, Icoment 520, Sika MonoTop-610, -910 N, Sikadur-31 CF Normal, Icosit-2406 Primer, Sikafloor-2406 Deck, Sikagard-363, Sikadur Combiflex 2010
Minioceliareň, Strážske Sanácia betónovej konštrukcie SikaGrout 316 2010
Chladiace veže Mochovce Sanácia chladiacej veže SikaRep, Icoment 520, MonoTop 610, Sikadur- 31 CF Normal 2010
Nádrž na pitnú vodu BVS Bratislava Hydroizolácia Sika Migrating 200 2010
Biomasa Kysucký Lieskovec Zálievky okolo sila Sikagrout - 312, Sikaflex-PRO 3 WF 2005
US Steel Košice Sanácia ventilátorovej veže Sika Monotop 610 ; Sika Top 122 SP, Icosit-2406, Sikagard-680 S 2005
Komín spaľovne Bratislava Ochrana betónovej konštrukcie Sikagard-680S 2003
Klarifikátor SCP Ružomberok Ochrana silne chemicky zaťaženej konštrukcie SikaTop-122, SikaCem Gunit 133, Sikagard 720 EpoCem, Sikagard-63, Sikadur Combiflex, Sikaflex Pro 3 WF, Sikafloor-261 2003
ČOV Hrboltová Ochrana silne chemicky zaťaženej konštrukcie SikaTop-122, SikaCem Gunit 133, Sikagard 720 EpoCem, Sikagard-63, Sikadur Combiflex, Sikaflex Pro 3 WF, Sikafloor-261 2002
Neusiedler STC Ružomberok Kotvenie technického zariadenia Sikaplan 15G ; Sikadur 42 ; Sikagrout 212 2002
ČOV Zvl. Skalica Povlak s vysokou chemickou a mechanickou odolnosťou Sikafloor 380 2002
Havarijná nádrž Lipt.Mikuláš Sanácia nádrže Sikagard 62 ; Sikafloor 7530 2002
Elektráreň Vojany Oprava a tesnenie vratného kanálu Sika Combiflex ; SikaCem gunit 133 2002
Vodná nádrž Moťová Sanácia železobetónovej konštrukcie Sika MonoTop-610 ; Sikalite 2001
Vodná nádrž Motyčky Sanácia železobetónovej konštrukcie Sikalite ; Sika MonoTop-610 2001
ČOV Lučenec Tesnenie dilatačných škár Sika Fugenband 0-32 2001
Komín Vojany Rekonštrukcia vnútrajšia drieku komína SikaTop Armatec 110, SikaCem Gunit 133 2001
Komín ENO/B Nováky Rekonštrukcia vnútrajšia drieku komína SikaTop 110 Armatec, SikaCem Gunit 133, Sikagard 720 EpoCem 2001
ČOV Košice Vnútorný náter vyhnívacej nádrže Friazinc R, Inertol Poxitar F 2000
Vodné dielo Žilina-Krpeľany Tesnenie dilatačných škár Sikaflex PRO 2 HP, Sika Primer-3 2000
US Steel Košice Vnútorné utesnenie nádrže Sika 101 a, Sikadur Combiflex 2000
Chladiaca veža US Steel Košice Ochraný náter vnútri a zvonka chladiacej veže Icosit 2406, Sikagard 680 S 2000
Chemické závody Zenmianske Kostoľany Náter záchytnej vane náterom s vysokou chemickou odolnosťou Sikagard 63 N 2000
Elektráreň Zemianske Kostoľany Oprava koľaje v hlbinnom zásobníku uhlia sanačnými a reprofilačnými maltami   Sika MonoTop 610 , Sika MonoTop 615, Sikadur 31, Sikadur 41 2000
Slovnaft Bratislava Sanácia ventilátorovej veže vrátane ochrany výstuže a finálnych ochranných náterov Sika Top 110 Armatec, Sikacem Gunit 133, Sikagard 680 S, Icosit 2406, Sika MonoTop 610 , Sika MonoTop 615 2000
Privádzač závlahovej vody Kráľová Tesnenie dilatačných škár Sikadur Combiflex 1997
Vodné dielo Čunovo Sanácia trhliny v pomocnej plavebnej komore použitím spojovacieho mostíka a reprofilačnej malty Sika MonoTop610, Sika MonoTop 615 1997