Stiahnite si Sika at work

Sika at work je časopis o vybraných referenčných stavbách Sika. Prečítajte si ako Sika systémy vyriešili a splnili požiadavky a podmienky kladené na stavby. Nájdete tu inovatívne, trvácne, ale aj tradičné riešenia. Sika špecialisti radi navrhnú riešenie šité na mieru aj pre Váš projekt.

Mali by sme búrať a nanovo vystavať alebo je lepšie renovovať budovu a predĺžiť jej budúcnosť? To je otázka, ktorá sa stáva čoraz častejšou s neustále rastúcim globálnym rastom.

Svet je už postavený – teraz ho poďme renovovať! To by mohlo byť motto pre stavebníctvo 21. storočia. To je oblasť kde Sika stojí pevne na nohách so svojím inovovaným novým portfóliom produktov a systémových riešení, Sika ponúka hĺbkové know-how a na mieru šité riešenia na opravu, renováciu a zosilnenie existujúcich konštrukcií. Na nasledujúcich stranách nájdete čo Sika robí pre to, aby zastavané prostredie bolo obývateľné i v budúcnosti.

Sika o rekonštrukcii (Sika magazine Refurbishment)

Infraštruktúra

Sika ponúka širokú škálu systémov na hydroizoláciu alebo pečatenie mostoviek,  na zalievanie ložísk, zábradlí, ochranné nátery na betón a oceľové konštrukcie, ktoré sa úspešne používajú pri výstavbe i rekonštrukcii železobetónových mostov, rýchlostných a dialničných ciest, navádzačov, tunelov a pod..

Komerčné a obytné stavby

Sika systémy spoľahlivo ochránia budovy už od základov. Hydroizolačné fólie zabránia prieniku vody, pôdnych kyselín i pôsobeniu radónu, tesniace pásy zabezpečia vodotesnosť v detailoch a množstvo ďalších systémov pomôžu vytvoriť funkčnú, zelenú a zároveň estetickú stavbu.

Podlahy

Podlahové systémy sú veľmi rôznorodé a výber jeho správnej skladby silne závisí od požiadaviek kladených na danný priestor. Sika má v ponuke podlahové systémy na všetky stupne zaťaženia, antistatické, vhodné pre styk s pitnou vodou a potravinami, odolné voči rôznym chemikáliám a pod..

Priemyselné stavby

Priemysel je pevnou súčasťou civilizácie a v mnohom nám uľahčuje život. Systémy Sika napomáhajú minimalizovať jeho negatívny vplyv na životné prostredie. Ošetrené stavby odolávajú agresívnym podmienkam a neprepúšťajú škodliviny do pôdy a podzemných vôd.

Rekonštrukcie budov

Často krát sa počas užívania budovy zmení účel, na ktorý by mala byť určená, pričom pevnostné parametre betónovej konštrukcie nemusia novým požiadavkam vyhovovať. Vtedy zosilovacie systémy Sika dokážu zvýšiť pevnosť nosnej betónovej konštrukcie a umožniť využívať priestory podľa predstáv investora.

Strechy

Sika má konkrétne príklady, kde plochá strecha plní svoju funkciu viac ako 30 rokov. Vegetačné strechy prispievajú k zmierneniu dôsledkov urbanizácie a vytvárajú náhradné zelené plochy. Náterový strešný systém Sikalastic MTC uľahčuje riešenie hydroizolácie zložitých, členitých striech a opravy zatekajúcich.