Spoločnosť Sika je zameraná na rozvoj svojich zamestnancov. Na všetkých úrovniach poskytuje priestor na sebarealizáciu a pracovný výkon.

Podporujeme rozvoj našich zamestnancov, aby boli schopní zvládať rastúce požiadavky, nové výzvy, sledovať meniacu sa konkurenciu a, samozrejme, plniť neustále rastúce požiadavky zákazníkov. Pravidelne hodnotíme a preverujeme odborné znalosti svojich zamestnancov.

Schopnosti a zručnosti

Sika si zakladá na zamestnancoch s bohatými pracovnými skúsenosťami. Podporujeme vedúce funkcie a ich vzájomnú previazanosť. Technické a odborné znalosti sú cenené rovnako ako manažérske schopnosti. Tímová práca, zdieľanie skúseností, ochota k neustálemu rozvoju a učeniu sa sú výzvou a základom kariéry v spoločnosti Sika.

Etika

Naše chovanie voči zákazníkom, dodávateľom, konkurencii, úradníkom a verejnosti sa riadi etickými štandardami. Sme schopní akceptovať chyby v práci - tie môžu byť vhodným poučením pre ostatných. Ale nie je možné ospravedlniť prehrešky voči etickým štandardom spoločnosti. Sika podporuje v pracovnom prostredí úprimnosť, otvorenosť a zdvorilosť.

Záväzky

Sika sa stará o zamestnancov, ktorí vnímajú úlohy a povinnosti ako osobnú výzvu a nielen ako bežný záväzok bez akejkoľvek zodpovednosti. Angažovaní pracovníci sú najlepším dôkazom snahy o zlepšovanie svojich schopností, najvyšších štandardov a etiky chovania.

Duch Siky

Spoločne oslavujeme naše úspechy, za ktorými stoja odborné znalosti, nadšenie a jednotnosť. Vďačíme za ne mnohým osobnostiam pracujúcim v nadšenom tíme, naprieč funkciami, národnosťami a hierarchiou. Vytvárame prostredie, ktoré zaisťuje úspešné plnenie ambicióznych cieľov. Dlhoroční zamestnanci spoločnosti to nazývajú "Duchom Siky".