Ľudský pohľad na úspech

V spoločnosti Sika nájdete firemnú kultúru založenú na týchto hodnotách: odhodlanie na spoluprácu, vytrvalosť a inovatívnosť. Očakávame veľa, ale taktiež máme čo ponúknuť. Výkon a obetavosť zamestnanca oceňujeme nielen prostredníctvom platu za odvedenú prácu, ale aj starostlivosťou o svojich ľudí v podobe sociálneho zabezpečenia. Súčasne kladieme dôraz na nasledujúce aspekty:

Priestor pre rozvoj

Naším cieľom je vytvoriť priestor pre rozvoj talentov. Aj keď očakávame od zamestnancov plnenie dlhodobých cieľov, akceptujeme požiadavku na flexibilitu v zmene pozície, možnosť medzinárodnej kariéry a tímovej práce v skupine Sika.

Individuálna zodpovednosť

Najvýznamnejšou charakteristikou zamestnanca je pre nás jeho pracovné nasadenie spolu s vysokou mierou sociálnej zodpovednosti. Vychádzame z nášho presvedčenia, že k posunu vpred je treba rešpektovať odlišné názory a prispôsobiť sa strategickým cieľom spoločnosti. Stopercentne si plníte svoje úlohy a výsledky odovzdávate načas? Potom je Sika tým správnym miestom pre Vás.

Pracovná atmosféra

Snažíme sa o dokonalosť. Sika podporuje otvorené prostredie, v ktorom sa môžu zamestnanci rozvíjať s ohľadom na svoju odbornú kvalifikáciu a osobných schopnostiach. Podporujeme atmosféru, v ktorej sa môže rozvíjať výkon, inovácia a vzájomný rešpekt, prostredie, ktoré napĺňa zamestnanca skutočnosťou, že môže robiť to, čo funguje a má zmysel.

Otvorená komunikácia

Zaviazali sme sa k otvorenej, cielenej a jednoduchej komunikácii. Organizačná štruktúra spoločnosti Sika je doplnená kooperatívnym štýlom riadenia, ktorý zaručuje účasť príslušných pracovníkov pri prijímaní rozhodnutí.

Solídnosť a spoľahlivosť

Sika sa neustále úspešne rozvíja a rozširuje. Pevný základ vytvorili páni Kaspar Winkler a Dr. Fritz Schenker, ktorí ukázali priekopníckeho a podnikavého ducha. I dnes panuje odhodlanie pokračovať v inováciách, vytrvať a zjednotiť korporátny rast so zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj. Sika venuje mimoriadnu pozornosť aj zaisteniu trvalo udržateľného rozvoja v oblasti ľudských zdrojov.