Sika je globálna spoločnosť s výrobnými a obchodnými spoločnosťami vo viac ako 90 krajinách sveta. Sika pôsobí v oblasti špeciálnych chemických materiálov, pričom svoje aktivity zameriava na dve obchodné oblasti; stavebná chémia a priemyselné tmely.

dáta a fakty

Sika je globálna spoločnosť s výrobnými a obchodnými spoločnosťami vo viac ako 90 krajinách sveta, pôsobí v oblasti špeciálnych chemických materiálov.

vedenie spoločnosti

Sika Slovensko spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, je dcérskou spoločnosťou Sika AG.

Politika spoločnosti

Pre zabezpečenie ekonomického rastu spoločnosti a kvalitného poskytovania služieb pre našich zákazníkov vedenie spoločnosti stanovilo nasledujúcu politiku spoločnosti.